Team
Tomasz Leliński
specjalista ds. BHP

 

Firma działa od 1997r. specjalizuję się usługach i szkoleniach z zakresu BHP dla podmiotów o różnych profilach działalności. Działania wykonywane są kompleksowo przez wykwalifikowany personel.

Zanim pracodawca dopuści pracownika do miejsca pracy, musi je uprzednio odpowiednio zorganizować. Jednym z ważnych czynników jest odpowiednia temperatura.


Według Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP, określone są dwa progi najniższej dopuszczalnej temperatury na stanowisku pracy. Są to:
- 18oC na stanowisku przy pracy biurowej
- 14oC na stanowisku przy pracy fizycznej.

Górny limit temperatur nie jest określony prawnie, jednak istnieją zalecenia CIOP zgodnie z którymi to:
- 30oC na stanowisku przy pracy biurowej
- 28oC na stanowisku przy ciężkiej pracy fizycznej.

Powyżej powyższych temperatur pracodawca może wydłużyć przerwy lub zwiększyć ich ilość. Jest to jednak tylko dobra wola pracodawcy.

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, pracodawca winien zapewnić napoje pracownikom którzy są zatrudnieni:
- W warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC,
- Przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC,
- Na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC.

Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy.

Powinien on również zapewnić posiłki pracownikom wykonującym pracę:

- Związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny powyżej 2000 kcal u mężczyzn oraz 1100 kcal u kobiet,

- Związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych  utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia termicznego wynosi powyżej 25oC

- Związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmy powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (1 listopada- 31 marca)

- Pod ziemią.

+48 602594599
Toruń, ul. Wodna 12 - siedziba

Wyślij email:
tomasz.lelinski@wp.pl

OLDAV
szkolenia i obsługa BHP